MISSIE

De Ron Mandos Young Blood Foundation heeft als missie een platform te bieden aan jong artistiek talent in Nederland. Met dit platform creëren wij een omgeving waarin hun talenten verder kunnen worden ontwikkeld.

WAAROM DE RON MANDOS YOUNG BLOOD FOUNDATION

Sinds 2008 heeft Galerie Ron Mandos zich ingezet voor de ontwikkeling van jong artistiek talent met het organiseren van de jaarlijkse Best of Graduates-tentoonstelling en de Young Blood Award. Hiermee krijgen de beste afstudeerders van de kunstacademies van dat jaar een belangrijk platform en een ambitieus netwerk van een groot (inter)nationaal publiek. Om deze traditie voort te blijven zetten en een platform te blijven bieden aan jonge, opkomende kunstenaars, heeft Ron Mandos de Ron Mandos Young Blood Foundation opgericht. Het platform dat deze stichting biedt, ondersteunt jonge kunstenaars aan het begin van hun carrière en biedt hun een omgeving waarin hun talenten worden gekoesterd.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jonge kunstenaars, tussen de leeftijd van 21 en 35 jaar minder eenvoudig de volgende stap in hun carrière zetten in de culturele sector. Jong talent heeft helaas niet altijd de ruimte of de middelen om zich te ontwikkelen naar zijn of haar volledige potentie. Het is daardoor moeilijker voor deze kunstenaars om een creatief en zakelijk netwerk op te bouwen. Dit netwerk is belangrijk en kan bestaan uit kunstjournalisten, critici, verzamelaars, galeriehouders, mede kunstenaars en andere belangrijke figuren in de culturele sector. Voor veel kunstenaars duurt het vaak jaren, soms decennia om dit netwerk te vormen. De Ron Mandos Young Blood Foundation slaat met haar projecten een brug tussen de jonge kunstenaars en het netwerk van de stichting. Dit stelt hen in staat om zich verder te ontplooien. De Ron Mandos Young Blood Foundation biedt een belangrijke ondersteunende stap in deze bepalende fase van hun carrière. De stichting doet dit mede door:

  • Het jaarlijks (laten) organiseren van Best of Graduates, een tentoonstelling van het eindexamenwerk van de meest getalenteerde studenten van geaccrediteerde foto- en beeldende kunstopleidingen van de Nederlandse kunstacademies in dat jaar.
  • Het verzorgen van educatieve programma’s, seminars, workshops en tentoonstellingen ter bevordering van het hedendaags kunstklimaat in Nederland en de participatie daarin van pas afgestudeerde kunstenaars.
  • Het bijeenbrengen van gelden ter financiering van de bovenstaande doelstellingen. Het is goed om te weten dat de stichting geen winstoogmerk heeft.

Voorgaande deelnemers van de Best of Graduates hebben grote successen geboekt met tentoonstellingen over de hele wereld. Hun werken zijn getoond en verkocht op nationale en internationale kunstbeurzen.